Als u mensen in loondienst heeft, krijgt het ondernemerschap een extra dimensie. U moet voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuim.

Om goede werknemers te werven en te behouden zult u zich moeten verdiepen in de wetten en plichten die horen bij goed ondernemerschap.

Alles voor uw werknemers!

Wij geven u een deskundig advies over de onderstaande onderwerpen.

Collectieve ongevallenverzekering

Verzuimverzekering

WIA verzekering

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Acties