Er bestaan in Nederland verschillende hypotheekvormen. Voor welke vorm u in aanmerking komt hangt af van uw situatie. Sluit u een nieuwe hypotheek af of heeft u al een hypotheek en gaat u verhuizen?

 

Nieuwe hypotheek

 

Sinds 1 januari 2013 gelden er strengere hypotheekregels voor nieuwe hypotheken. Als u een nieuwe hypotheek afsluit, moet u deze binnen 30 jaar volledig aflossen. De aflossing moet bovendien annuïtair zijn, dat wil zeggen dat u gedurende de looptijd stap voor stap de hypotheekschuld aflost. Alleen dan komt u in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.

De annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek voldoen aan die nieuwe regels. Dat geldt niet voor andere hypotheekvormen zoals de aflossingsvrije hypotheek, de spaarhypotheek of de beleggingshypotheek. Voor een nieuwe hypotheek zult u dan ook uitkomen op een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek. Soms is een combinatie van die twee vormen mogelijk.

 

Verhuizen

 

Heeft u in het verleden een aflossingsvrije hypotheek, spaarhypotheek of beleggingshypotheek afgesloten en gaat u verhuizen? Dan mag u dezelfde hypotheekvorm behouden, inclusief het recht op hypotheekrenteaftrek. Deze regel geldt alleen voor het oude leenbedrag. Als u een hogere hypotheek nodig heeft, moet u voor het meerdere een extra hypotheek afsluiten. Daarvoor gelden dan de nieuwe regels.

 

Met een annuïteitenhypotheek lost u in het begin van de looptijd weinig af en bestaat het grootste deel van de maandlasten uit rente. Omdat u de hypotheekrente mag aftrekken, profiteert u juist in het begin van een flink belastingvoordeel waardoor de netto maandlasten laag uitvallen.

 

Andere kenmerken annuïteitenhypotheek

 

Naarmate er meer afgelost is, daalt de hypotheekschuld en betaalt u minder rente. Maar u gaat iedere maand wel meer aflossen. Uw bruto maandlasten blijven daardoor gelijk. Omdat u minder rente betaalt, wordt echter uw belastingvoordeel wel kleiner. Dat betekent dat uw netto maandlasten langzaam maar zeker stijgen.

 

Voordeel

 

 In het begin van de looptijd lage maandlasten.

 

Nadelen

 

 Hogere maandlasten aan het eind van de looptijd.

 De totale hypotheeklasten over de hele hypotheekperiode zijn hoger dan bij een lineaire hypotheek.

Met de lineaire hypotheek lost u iedere maand een vast bedrag af, het aflossingsdeel van de hypotheek blijft dus gedurende de hele looptijd steeds even hoog. Boven op de aflossing betaalt u hypotheekrente over uw totale lening. Dat is in het begin een groot bedrag, want het hele leenbedrag staat dan nog uit. Uw maandlasten zijn dus in het begin hoog. Omdat u de hypotheekrente mag aftrekken vallen de netto maandlasten wel wat lager uit. U lost iedere maand een vast bedrag af, waardoor uw hypotheekschuld daalt en u steeds minder rente betaalt. Doordat het aflossingsdeel even groot blijft, maar het rentedeel kleiner wordt, gaan de totale maandlasten geleidelijk aan omlaag.

 

Voordelen

 

 Lagere maandlasten aan het eind van de looptijd.

 De totale hypotheeklasten over de hele hypotheekperiode zijn lager dan bij een annuïteitenhypotheek.

 

Nadeel

 

 In het begin van de looptijd hoge maandlasten.

Met een spaarhypotheek lost u gedurende de looptijd niets af, u betaalt alleen rente. Daarnaast betaalt u een maandelijkse premie waarmee u een kapitaal opbouwt om aan het eind van de looptijd uw hypotheek in één keer mee af te lossen.

 

Andere kenmerken

 

 Als u uw premie inlegt voor een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) is de uitkering die u aan het eind van de looptijd ontvangt belastingvrij.

 Een spaarhypotheek heeft altijd een overlijdensrisicoverzekering. Deze keert uit als u als verzekerde overlijdt.

 De rente die u ontvangt over de spaarpremie is even hoog als uw hypotheekrente.

 

Voordelen

 

 Maximaal profijt van hypotheekrenteaftrek (als uw hypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013).

 U spaart belastingvrij.

 U weet zeker dat u de hypotheek aan het eind van de looptijd kunt aflossen.

 Uw maandelijkse lasten zijn minder gevoelig voor rentewijzigingen, omdat de spaarrente gekoppeld is aan de hypotheekrente.

 

Nadeel

 

 U bent gebonden aan fiscale regels, waardoor u minder flexibel bent.

 

Deze hypotheekvorm is niet geschikt als u een nieuwe hypotheek afsluit. U mag dan namelijk de hypotheekrente niet aftrekken.

Met een bankspaarhypotheek lost u gedurende de looptijd niets af, u betaalt alleen rente. Daarnaast legt u maandelijks een bedrag in op een zogenaamde Spaarrekening Eigen Woning (SEW). Zo bouwt u een kapitaal op om aan het eind van de looptijd uw hypotheek in één keer mee af te lossen.

 

Andere kenmerken bankspaarhypotheek

 

 Als u overlijdt wordt het saldo van uw bankspaarrekening uitgekeerd aan uw nabestaanden.

 De rente die u ontvangt over de spaarinleg is even hoog als uw hypotheekrente.

 De uitkering die u aan het eind van de looptijd ontvangt, is belastingvrij.

 

Voordelen

 

 Maximaal profijt van hypotheekrenteaftrek (als uw hypotheek is afgesloten vóór 1 januari 2013).

 U spaart belastingvrij.

 U weet zeker dat u de hypotheek aan het eind van de looptijd kunt aflossen.

 Uw maandelijkse lasten zijn minder gevoelig voor rentewijzigingen, omdat de spaarrente gekoppeld is aan de hypotheekrente.

 

Nadeel

 

 U bent gebonden aan fiscale regels, waardoor u minder flexibel bent.

 

Deze hypotheekvorm is niet geschikt als u een nieuwe hypotheek afsluit. U mag dan namelijk de hypotheekrente niet aftrekken.

Met een aflossingsvrije hypotheek lost u niets af, u betaalt alleen hypotheekrente. Dat leidt tot lage maandlasten, maar aan het eind van de looptijd of als u verhuist, is uw schuld even groot als in het begin. U moet uw hypotheek dan aflossen met uw eigen geld, bijvoorbeeld met de opbrengst uit de verkoop van de woning.

 

Voordelen

 

 Lage maandlasten.

 Maximaal profijt van hypotheekrenteaftrek (als uw hypotheek is afgesloten vóór 1 januari 2013).

 

Nadeel

 De hypotheekschuld blijft even hoog.

  

Als u verhuist mag u de aflossingsvrije hypotheek meenemen, maar het aflossingsvrije deel mag dan voor de nieuwe hypotheek hooguit 50% zijn.

Deze hypotheekvorm is niet geschikt als u een nieuwe hypotheek afsluit. U mag dan de hypotheekrente niet aftrekken.

Met een beleggingshypotheek lost u gedurende de looptijd niets af, u betaalt alleen rente. Daarnaast betaalt u een maandelijkse premie die voor u wordt belegd. Zo bouwt u een kapitaal op dat u gebruikt om de hypotheek aan het eind van de looptijd mee af te lossen. Omdat het rendement over uw beleggingen niet vaststaat, weet u niet zeker of u voldoende opbouwt om de hypotheek helemaal af te lossen.

 

Andere kenmerken

 

 Als u uw premie inlegt voor een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) is de uitkering die u aan het eind van de looptijd ontvangt belastingvrij.

 U kunt een overlijdensrisicoverzekering afsluiten die uitkeert als u als verzekerde overlijdt.

 

Voordelen

 

 Maximaal profijt van hypotheekrenteaftrek (als uw hypotheek is afgesloten vóór 1 januari 2013).

 De uitkering is belastingvrij als u inlegt voor een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW).

 

Nadelen

 

 U weet niet zeker of u de hypotheek aan het eind van de looptijd kunt aflossen.

 U bent gebonden aan fiscale regels, waardoor u minder flexibel bent.

  

Deze hypotheekvorm is niet geschikt als u een nieuwe hypotheek afsluit. U mag dan de hypotheekrente niet aftrekken.

Bij een traditionele levenhypotheek belegt u in een levensverzekering om de hypotheek aan het einde van de looptijd af te kunnen lossen. De einduitkering kent een minimumgarantie. Door winstdeling wordt deze hoger als de betrokken verzekeraar (meer) winst maakt.

 

Andere kenmerken

 

 Als u uw premie inlegt voor een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) is de uitkering die u aan het eind van de looptijd ontvangt belastingvrij.

 Een spaarhypotheek heeft altijd een overlijdensrisicoverzekering. Deze keert uit als u als verzekerde overlijdt.

 

Voordelen

 

 U lost niet direct af op de hypotheek, waardoor de rente gedurende de gehele looptijd aftrekbaar blijft (geldt alleen voor hypotheken afgesloten vóór 1 januari 2013).

 Er is een gegarandeerd eindkapitaal.

 

Nadelen

 

 Door de vaak hoge (beleggings- en/of verzekerings)kosten is de premie meestal hoger dan bij een spaarhypotheek.

 Voor een groot deel van de kapitaalopbouw bent u afhankelijk van winstdeling. Die winstdeling is afhankelijk van beleggingsresultaten. Daardoor is vooraf niet bekend of dit genoeg is om aan het einde van de looptijd de hypotheekschuld te voldoen.

  

Deze hypotheekvorm is niet geschikt als u een nieuwe hypotheek afsluit. U mag dan de hypotheekrente niet aftrekken.

 

Acties