Ouderschapsplan

Ouders hebben het recht en de plicht om hun minderjarige kinderen op te voeden en te verzorgen. Elke minderjarige (jonger dan achttien jaar) staat volgens de wet onder gezag van een of meer volwassenen. Tijdens uw scheiding regelen wij samen met u hoe u in de toekomst uw ouderschap gaat invullen. Er worden afspraken gemaakt over de omgangsregeling, informatie en consultatie. In een ouderschapsplan worden alle afspraken over de kinderen vastgelegd.

Voor zowel gehuwden als samenwonenden is een ouderschapsplan verplicht als onderdeel van de wet 'bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding'.

Co-ouderschap

Steeds vaker kiezen gezinnen voor co-ouderschap, waarbij de opvoeding van de kinderen zoveel mogelijk gelijk onder beide ouders wordt verdeeld. Bij een co-ouderschap wonen de kinderen om de beurt bij een van de ouders. Bij een co-ouderschap dragen beide ouders volledige verantwoording voor de zorg voor de kinderen en verdelen ook de kosten.

Verrassend misschien, maar co-ouderschap staat niet in de wet geformuleerd. De rechter gaat echter wel akkoord met afspraken tijdens de scheiding die leiden tot het co-ouderschap. Niemand kan tijdens een scheiding een co-ouderschap afdwingen bij een ouder, die dit niet wil. Co-ouderschap werkt daarom alleen als beide ouders op goede voet met elkaar staan en op een constructieve manier over de kinderen kunnen communiceren.

Kinderalimentatie op maat

TAG is blij met het wetsvoorstel van PvdA en VVD voor een nieuwe rekenmethode kinderalimentatie. De alimentatie sluit dan nog beter aan bij de manier waarop ouders de zorg voor de kinderen verdelen. Met onze rekenmethode KART PRO (voorheen methode Bol), berekenen we kinderalimentatie al op deze manier. Hierdoor is het mogelijk de dagelijkse kosten (eten, drinken en luxe) van de kinderen te verdelen naar de dagen dat het kind bij een ouder verblijft. Deze methode gaat uit van een gelijkwaardige verantwoordelijkheid van beide ouders voor de kosten van de kinderen na echtscheiding. Een voorbeeld van deze gelijkwaardigheid is het uitgangspunt dat beide ouders volwaardige voorzieningen nodig hebben om de kinderen te kunnen verzorgen. Denk hierbij aan een eigen slaapkamer voor het kind bij elke ouder. Aanvullend kunt u er als ouders voor kiezen om bepaalde vaste kosten aan een van beiden toe te rekenen. Moeder gaat bijvoorbeeld over de aankoop van de kinderkleding en vader over de sport van de kinderen. Op basis hiervan wordt een begrijpelijke maandelijkse kinderalimentatie afgesproken. Zo is de zorg voor de kinderen helder en inzichtelijk geregeld.

 

Acties