Kinderalimentatie

Bij scheiden houden de verplichtingen van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap op, maar voor de onderhoudsverplichting ligt dat anders. Bij een scheiding vervalt de verplichting niet om financieel voor elkaar te zorgen. TAG bespreekt eerst de verdeling van de zorg en de kosten voor de kinderen (het ouderschapsplan) met u. Wij berekenen de kinderalimentatie met KART PRO (voorheen methode Bol). Deze methode sluit nu al aan bij de methode uit het wetsvoorstel van PvdA en VVD en gaat uit van een gelijkwaardige verantwoordelijkheid van beide ouders voor de kosten van de kinderen na echtscheiding. Dagelijkse kosten kunnen bijvoorbeeld verdeeld worden naar de dagen dat een kind bij een ouder verblijft.

Partneralimentatie

TAG berekent de eventuele partneralimentatie en geeft inzicht in:

<span"> Uw portemonnee na de scheiding

 De financiële haalbaarheid van uw wensen met betrekking tot wonen

 De financiële gevolgen van wijzigingen in de toekomst

 De financiële gevolgen van wijzigingen in de toekomst

Alle opties rekenen wij financieel en fiscaal voor u door. Hierdoor kunt u weloverwogen beslissingen nemen en komt u sneller tot overeenstemming. De gemaakte afspraken leggen wij vast in het convenant.

Herberekening alimentatie

Zeker in de huidige tijd spelen er veel vragen omtrent eerder afgesproken alimentatiebedragen. U kunt te maken krijgen met verandering van inkomen, verlies van uw baan of een nieuwe relatie. Wanneer de alimentatie die tijdens de scheiding afgesproken is niet meer klopt of niet meer lijkt te kloppen, kunt u TAG inschakelen om de alimentatie opnieuw te berekenen.

Als uw ex-partner net als u een herberekening van de alimentatie wenst, kunt u samen een opdracht geven aan TAG. Wij berekenen op basis van uw informatie wat een reële alimentatie zou zijn in de nieuwe situatie. De afspraken kunnen worden vastgelegd in een aanvullend convenant.

U kunt via de rechter deze afspraken laten vastleggen.

Wellicht wilt u in eerste instantie eerst zonder uw ex-partner nagaan of een aanpassing van de alimentatie reëel is. U kunt TAG vragen om een berekening. Houd er wel rekening mee dat wij ook naar de financiële gegevens van uw ex-partner zal vragen.

Omdat een herberekening maatwerk is, bent u bij TAG aan het juiste adres. Neem voor de mogelijkheden vrijblijvend contact met ons op of loop even bij ons binnen .

 

Acties