In Nederland vinden jaarlijks 220.000 arbeidsongevallen plaats die zo ernstig zijn dat ze leiden tot verzuim, blijvend letsel of overlijden. Als uw werknemer door een ongeval overlijdt of invalide raakt, zijn de financiële gevolgen voor hem of zijn nabestaanden heel groot. Een collectieve ongevallenverzekering voor uw werknemers kan dan uitkomst bieden.

Waarvoor bent u verzekerd?

Met een collectieve ongevallenverzekering krijgt uw werknemer (of zijn nabestaanden) een uitkering ineens wanneer hij door een ongeval overlijdt of blijvend invalide wordt. U spreekt van tevoren af tegen welk bedrag uw werknemer verzekerd is.

U kunt kiezen uit twee soorten verzekeringen:

Voor ongevallen op het werk en onderweg van en naar het werk

Voor alle ongevallen, ook buiten het werk om

Verder kunt u kiezen uit 2 dekkingen:

Een uitkering bij overlijden voor de nabestaanden

Een uitkering bij blijvende invaliditeit; bij gedeeltelijke invaliditeit vindt ook een gedeeltelijke uitkering plaats

Voorkom ongevallen

U kunt zelf veel doen om een veilige werkomgeving te creëren: deugdelijke gereedschappen en materialen, goede instructies over de manier van werken, tijdig onderhoud en inspectie van machines en goed toezicht.

De premie

De premie van een collectieve ongevallenverzekering hangt onder meer af van:

Wat voor bedrijf u heeft

Het beroep van de werknemer

De hoogte van het verzekerde bedrag

Het aantal werknemers dat u verzekert

Acties