Aansprakelijkheidsverzekering

 

Het kan iedereen overkomen: uit slordigheid of uit onwetendheid een fout maken. Maar wat als door die fout uw zakenrelatie grote schade lijdt? Dan bent u wettelijk aansprakelijk en draait u op voor de kosten.

 

Waarvoor bent u verzekerd?

 

U kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt is door een van uw producten of diensten of door uw eigen handelen of dat van uw medewerkers. De kosten waar u dan voor komt te staan, kunnen hoog oplopen: een flinke financiële strop. Een passende aansprakelijkheidsverzekering dekt dit risico af.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

 

Wat zijn de gevolgen voor het gezinsinkomen als u lange tijd uit de roulatie bent door ziekte of arbeidsongeschiktheid? Kunt u terugvallen op een andere inkomensbron? En is dat voldoende om het inkomensverlies te compenseren? Als dat niet zo is, is arbeidsongeschiktheid een groot risico dat u echt moet verzekeren.

 

Waarvoor bent u verzekerd?

 

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt u voor periodieke uitkeringen als u ziek en/of langdurig arbeidsongeschikt raakt. U heeft veel mogelijkheden om de verzekering zelf in te vullen.

Veel verzekeraars hebben aandacht voor uw bedrijfssituatie tijdens uw arbeidsongeschiktheid. Want als uw bedrijf stil komt te liggen maar u wel uw vaste lasten moet blijven betalen, kan dat leiden tot een faillissement. Ook kunt u actieve re-integratiebegeleiding krijgen waardoor u sneller weer aan de slag bent.

 

Premie

 

De premie die u betaalt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afhankelijk van de dekking die u kiest, de looptijd en het eigen risico. Met een beperkte dekking en een hoog eigen risico kunt u de premie laag houden.

De premie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Daardoor wordt de verzekering een stuk betaalbaarder.

 

Pensioen

 

Pensioen is het inkomen dat u ontvangt vanaf het moment dat u stopt met werken. U kunt niet vroeg genoeg beginnen met het opbouwen van een pensioenspaarpot. Zo kunt u later dingen blijven doen die u nu ook doet.

Als zelfstandige heeft u net als iedereen recht op AOW (Algemene Ouderdomswet), maar dat is geen vetpot. Iemand in loondienst bouwt automatisch pensioen op via de werkgever. En dat verschilt bij u als ondernemer. U dient zelf voor een aanvullend pensioen te zorgen. Er zijn verschillende mogelijkheden om als ondernemer een aanvullend pensioen te regelen.

 

Oude pensioenregeling voortzetten

 

Werkte u voordat u zelfstandige werd in dienst van een werkgever? Dan is het soms mogelijk om de pensioenregeling die u had voort te zetten. Het voordeel hiervan is dat het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid (mits aanwezig in de pensioenregeling) gedekt blijft.

Er zijn een aantal bedrijfstakken en beroepsgroepen waarbij je als zelfstandige verplicht deel moet nemen aan een pensioenregeling. Voorbeelden hiervan zijn:

schildersbedrijf

stukadoorsbedrijf

afbouwbedrijf

fysiotherapeuten

tandartsen

 

Sparen voor een lijfrente

 

Bij een lijfrente spaart u voor een kapitaal dat u, als u stopt met werken, in termijnen laat uitbetalen. Sparen voor een lijfrente doet u via een bank of een verzekeraar. De premie die u betaalt voor een lijfrente kunt u tot op zekere hoogte van de belasting aftrekken.

Zolang u werkt, kunt u uiteraard ook zelf geld apart zetten voor later. Dat kan bijvoorbeeld via een spaarrekening of door geld te beleggen. Zelf sparen vereist wel zelfdiscipline. Mocht u willen beleggen, dan is het raadzaam u daarover te laten adviseren.

 

FOR

 

Heeft u 1225 uur aan uw onderneming besteed en heeft u aan het begin van het kalenderjaar nog niet de AOW-leeftijd bereikt? Dan kunt u een deel van de jaarwinst toevoegen aan uw  oudedagsreserve ( FOR ). Van uw behaalde winst mag u een jaarlijks bepaald bedrag opzij zetten dat u kunt gebruiken als oudedagsvoorziening. Over dit bedrag dat u opzij zet hoeft u geen belasting te betalen. Pas op, de belasting over dit bedrag wordt later alsnog aan u berekend. Het is dus geen vrijstelling in de zin van aftrekpost, het is uitstel van belasting.

 

Acties