Uw inventaris en de goederen die opgeslagen zijn in uw magazijn kunnen door allerlei oorzaken schade oplopen: brand, storm of wateroverlast bijvoorbeeld. Ook kunnen dieven inventaris of goederen stelen. Met een inventaris- en goederenverzekering krijgt u al deze vormen van schade vergoed.

Waarvoor bent u verzekerd?

Met een inventarisverzekering verzekert u alle roerende zaken in het bedrijf zoals machines, apparatuur en stellingen. De voorraad goederen kan tegen een hogere premie meeverzekerd worden. De kosten van de schade aan de voorraad goederen wordt vastgesteld aan de hand van de inkoopprijs van de goederen.

Hoe u zich precies verzekert bepaalt u zelf. Denk bijvoorbeeld aan:

Schade door brand, ontploffing en blikseminslag

Vliegtuig- en stormschade

Diefstal

Vandalisme

Waterschade

Gewelddadige beroving en afpersing

Stroomstoring

Rook- en roetschade

Schade als gevolg van omgevallen bomen of heistellingen

Glasschade valt meestal niet onder de inventaris- of goederenverzekering, maar is meestal opgenomen in de gebouwenverzekering.

Bijkomende kosten

Bij een grote schade als bijvoorbeeld brand, moet u soms extra kosten maken zoals opruimingskosten, kosten om een uitbreiding van de schade te voorkomen of om een schade-expert in te schakelen. Dergelijke bijkomende kosten kunt u vaak meeverzekeren.

Geld en waardepapieren

U kunt uw inventaris- en goederenverzekering aanvullen met een geldverzekering. Wel zo prettig als er veel geld omgaat in uw bedrijf of als u geld vervoert of in een kluis bewaart.

Computers en elektronica

Een inventarisverzekering biedt meestal een beperkte dekking voor beschadigde of gestolen computers en elektronica. Voor uw bedrijf kan dat onvoldoende zijn. Wij adviseren u of u voor een aanvullende dekking moet kiezen of uw apparatuur beter apart kunt verzekeren met een computer- en elektronicaverzekering.

Garantie

U kunt een garantie tegen onderverzekering krijgen. U weet dan zeker dat u altijd voldoende krijgt uitgekeerd bij schade.

De premie

De premie van uw inventaris- en goederenverzekering hangt onder meer af van:

De gekozen dekking

Het verzekerde bedrag

De postcode: sommige plaatsen kennen een groter risico dan andere

De omgeving, met name in de buurt gelegen bedrijfspanden

Het materiaal waarvan de verdiepingsvloeren gemaakt zijn

Type bedrijfspand

Bouwjaar van het bedrijfspand

Acties